Close

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na webu pzsservisni.cz

Komu předáváte osobní údaje:

Správcem údajů je PZS Servisní s.r.o., sídlem Hradecká 754, 394 68 Žirovnice, IČO: 04182103

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

NOVAK SOFTWARE s.r.o.
Kontakt: gdpr@nsw.cz
IČ: 26034166 | Branická 213/53, 14000 Praha 4

Účel zpracování:

Provoz webu (ukládání cookies do počítače), vyřízování požadavků z webového formuláře

Oprávněnost zpracování

Správce je oprávněn ke zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm.  a), b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a také na základě zákon 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatelé:

NOVAK SOFTWARE s.r.o.

Správa, provoz, hosting, a zálohování webu
IČ: 26034166 | Branická 213/53, 14000 Praha 4

Subjekty osobních údajů

Informace jsou sbírány pouze o návštěvnících webových stránek a zvláště pak o uživatelích, kteří odeslali zprávu přes webový formulář

Doba uchování informací

Informace z webového formuláře jsou odeslány a následně zálohovány po dobu 3 let

Zpracovávané údaje

Informace z webového formuláře:
Jméno, příjmení, emailový a telefonní kontakt. Samotná zpráva

Předání do zahraničí a mezinárodním organizacím

Informace sdílíme prostřednictvím Google analytics a Google Adwords se společností Google. (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Společnost se přihlásila k Privacy Shield.

Vaše práva
  1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a příjemci, případně kategoriích příjemců.
  2. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správcem. 
  1. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení (za tímto účelem předně kontaktovat Pověřence) nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů